Vårens altiviteter 2024

Årsmøte 2024:

Avholdes på klubbhuset torsdag 21. mars kl. 19.00. Forslag til årsmøte må være styret i hende to (2) uker før møtet.

Utsett våren 2024:

Stor slipp lørdag 27. - søndag 28. april, liten slipp lørdag 4. mai og lørdag 11. mai.

Alle dager fra kl. 08.00. Slipbaser sender ut mer info.

Brygger dras på plass lørdag 20. april.

Spørsmål eller annet, ta kontakt med ØBMF på post@obmf.no eller 922 68 457.

Mer info: https://obmf.no/Praktiskinfo.aspx

Add Content...

Utsett våren 2024

Stor slipp lørdag 27. - søndag 28. april, liten slipp lørdag 4. mai og lørdag 11. mai.

Alle dager fra kl. 08.00. Slipbaser sender ut mer info.

Mvh. Styret

Ny bybru - fremdrift

Til enhver tid kan status på byggingen av ny bybru over elva sees via to byggekameraer som kommunen har montert opp, et på Bragernes og et på Strømsø. Bilde oppdateres hvert 10. minutt.

Fra Bragernes: https://timelapsekamera.no/kunder/drammen-bybru2/image.jpg

Fra Strømsø: https://timelapsekamera.no/kunder/drammen-bybru/image.jpg

Add Content...

Sikkerhet i båt.

Drammensregionens brannvesen har laget en brosjyre som heter trygg i båt. Denne inneholder nyttig og viktig informasjon brannsikkerhet og generell sikkerhet i båt. Ta gjerne en utskrift og legg den i båten.

TRYGG I BÅT!

Add Content...

Kontakt oss

 

 
59°75′N
10°16′E

Muusøya 17 3023 Drammen
+47 922 68 457
post@obmf.no

Fasiliteter