Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Riving av Bybrua og ferdsel på Drammenselva sesongen 2022.

Denne informasjonen retter seg til alle som ferdes på elva i området hvor arbeidet med ny bybru pågår. Riving av overbygningen startet 1.6.2022 og forventes pågå på dagtid frem til fellesferien. Det er ikke planlagt å arbeide på natt eller søn- og helligdager.

Nytt havnesystem

ØBMF innfører nytt havnesystem. Dere vil snart motta en e-post med medlemsnummer i systemet som dere skal benytte for å logge dere inn. Første gangen dere logger inn trykker dere login øverst til høyre. Trykk så glemt passord og skriv medlemsnummer. Dere vi deretter motta en e-post på den e-postadressen dere har oppgitt til foreningen. Har du ikke mottatt noen e-post innen 20 minutter må du ta kontakt med oss på e-post: post@obmf.no.