Nyheter

Siste nytt

Nyhetskalender

Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Avholdes på klubbhuset torsdag 21. mars kl. 19.00.

Forslag til årsmøte må være styret i hende to (2) uker før møtet.

Utsett våren 2024

Stor slipp lørdag 27. - søndag 28. april, liten slipp lørdag 4. mai og lørdag 11. mai.

Alle dager fra kl. 08.00. Brygger dras på plass 20. april. Slipbaser sender ut mer info.

Spørsmål eller annet, ta gjerne kontakt på post@obmf.no eller 922 68 457. Mer info: https://obmf.no/Praktiskinfo.aspx

Sikkerhet i båt.

Drammensregionens brannvesen har laget en brosjyre som heter trygg i båt. Denne inneholder nyttig og viktig informasjon brannsikkerhet og generell sikkerhet i båt. Ta gjerne en utskrift og legg den i båten.

God båtsesong.

Brosjyre:  Sikkerhet i båt!

Opptak - høst 2023

ØBMF minner om fristen for påmelding til opptak \ vinteropplag, denne er 15. september.

Påmelding via: https://obmf.no/MinSide.aspx

Opptak 1 (Helg 1) - Liten slip: lørdag 23. september

Opptak 2 (Helg 2) - STOR slip: Lørdag 30. september - søndag 1. oktober.

Opptak 3 (Helg 3) - Liten slip: lørdag 14. oktober.

Opplag båt på henger (Helg 4) Registreres under helg 4.

Vinteropplag av båt som har hatt opplag på land i sommer registreres under båt på henger, da denne ikke skal løftes.

Kun godkjent opplagsutstyr tillates. Ta kontakt med slipbas eller styret hvis det er spørsmål om opplag eller plassering.

Mvh. Styret

Sommerparkering hengere.

Medlemmer som ønsker sommerparkering av henger på ØBMF’s opplagstomt hele eller deler av sommeren, må avtale parkering med ØBMF.

Vi må da ha reg. nr. på hengeren, evt. må hengeren merkes, godt synlig, med ditt medlemsnummer.

Ikke forhåndsregistrerte hengere vil få et påslag på parkeringsavgiften. Dersom hengeren er uregistrert og i tillegg umerket, vil den bli fjernet fra opplagstomta for eieres regning og risiko.

Dersom du har en henger du ønsker å parkere på ØBMFs opplagstomt? Sendt en e-post til johngg288@gmail.com med hengerens reg.nr. og ditt medlemsnummer og navn.

Sommeropplag.

Opplagsplasser skal ryddes for opplagsmateriell etter utsett.

Frist for rydding av alle opplagsplasser er en uke etter utsett.

Nokken er friareal om sommeren og skal være fri for opplag og opplagsmateriel. Parkering mot mur innerst i havnebassenget.

Båter på land etter 20. juni faktureres for sommeropplag.

Slipbaser skal kontaktes for avtale om sommeropplag hvis du har behov for reparasjon eller av annen grunn ikke kommer på vannet i år.

Add Content...

Utsett våren 2023

Utsett fra vinteropplag.

Stor slip torsdag 20. og fredag 21. april - Liten slip lørdag 6. mai og torsdag 25. mai. Brygger dras på plass 15. april hvis isen er borte i havnebassenget. 

Spørsmål eller annet, ta gjerne kontakt på post@obmf.no eller 922 68 457. Mer info: https://obmf.no/Praktiskinfo.aspx

Drammenselva

Våren og en aktiv båtsommer nærmer seg.

Litt info fra Drammen kommune om ferdsel på elva i forbindelse med bygging av ny bybru.

Klikk på linkene og for mer info.

https://www.drammen.kommune.no/.../ferdsel-pa.../

Webkameraene gir god oversikt over dagens aktivitet.

Fra Bragernes: https://timelapsekamera.no/kunder/drammen-bybru2/

Fra Strømsø: https://timelapsekamera.no/kunder/drammen-bybru/