Riving av bybrua sommeren 2022

Info fra Drammen kommune. Rivearbeidene på elva vil fortsette utover i august. Entreprenøren har gjort kloke vurderinger av sikkerheten underveis, og tilpasset arbeidene slik at brua skal komme ned på en kontrollert måte. Det er derfor med god grunn at arbeidene varer litt lenger enn først antatt. Nå tar rivemannskapene 3 uker ferie fra i morgen 8. juli. Rivingen gjenopptas i uke 31 og vil trolig være ferdig i løpet av august.

Kontakt oss

 

 
59°75′N
10°16′E

Muusøya 17 3023 Drammen
+47 92268457
post@obmf.no

Fasiliteter