ØBMF

Øvre Bragernes Motorbåtforening har havneplass på Muusøya ved Drammenselva. Foreningen ble stiftet i 1935 og har i dag ca. 230 medlemmer. ØBMF disponerer 105 havneplasser og opplagsplass til ca. 120 båter opp til 50 fot og utsettsrampe. ØBMF har eget klubbhus med møtelokale på området ved båthavna. Huset brukes til foreningens møter og arrangementer og utleie til ØBMFs medlemmer.

Påmelding til utsett våren 2024

Påmelding på ØBMFs webside https://obmf.no/MinSide.aspx.   Frist er satt til 22. April.
Logg dere inn med medlemsnummer og passord. Klikk på: Bestill tid for utsetting. 
Velg utsett 1, 2 eller 3 for riktig slipp og dato.

Stor slip, båter over 32 fot, løftes med mobilkran. Liten slip, båter opp til 32 fot og 6,5 t. Løftes med lastebil med kran.

Utsett 1 - stor slipp, lørdag 27. og søndag 28. april

Utsett 2 - liten slipp, lørdag 4. mai

Utsett 3 – liten slipp, lørdag 11. mai

Vi starter kl 0800 alle dager
NB: Ny pris for utsett liten slipp er 1400 kr.

Slipbas stor slip, Yngvar Wermskog tlf. 916 21 423
Slipbas liten slip, Thomas Blichfeldt tlf. 905 86 682

Styret

Vårens altiviteter 2024

Årsmøte 2024:

Avholdes på klubbhuset torsdag 21. mars kl. 19.00. Forslag til årsmøte må være styret i hende to (2) uker før møtet.

Utsett våren 2024:

Stor slipp lørdag 27. - søndag 28. april, liten slipp lørdag 4. mai og lørdag 11. mai.

Alle dager fra kl. 08.00. Slipbaser sender ut mer info.

Brygger dras på plass lørdag 20. april.

Spørsmål eller annet, ta kontakt med ØBMF på post@obmf.no eller 922 68 457.

Mer info: https://obmf.no/Praktiskinfo.aspx

Add Content...

Utsett våren 2024

Stor slipp lørdag 27. - søndag 28. april, liten slipp lørdag 4. mai og lørdag 11. mai.

Alle dager fra kl. 08.00. Slipbaser sender ut mer info.

Mvh. Styret

Ny bybru - fremdrift

Til enhver tid kan status på byggingen av ny bybru over elva sees via to byggekameraer som kommunen har montert opp, et på Bragernes og et på Strømsø. Bilde oppdateres hvert 10. minutt.

Fra Bragernes: https://timelapsekamera.no/kunder/drammen-bybru2/image.jpg

Fra Strømsø: https://timelapsekamera.no/kunder/drammen-bybru/image.jpg

Add Content...

Sikkerhet i båt.

Drammensregionens brannvesen har laget en brosjyre som heter trygg i båt. Denne inneholder nyttig og viktig informasjon brannsikkerhet og generell sikkerhet i båt. Ta gjerne en utskrift og legg den i båten.

TRYGG I BÅT!

Add Content...

Kontakt oss

 

 
59°75′N
10°16′E

Muusøya 17 3023 Drammen
+47 926 93 244
post@obmf.no

Fasiliteter