Riving av Bybrua og ferdsel på Drammenselva sesongen 2022.

Denne informasjonen retter seg til alle som ferdes på elva i området hvor arbeidet med ny bybru pågår. Riving av overbygningen startet 1.6.2022 og forventes pågå på dagtid frem til fellesferien. Det er ikke planlagt å arbeide på natt eller søn- og helligdager.

Kontakt oss

 

 
59°75′N
10°16′E

Muusøya 17 3023 Drammen
+47 92268457
post@obmf.no

Fasiliteter