Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Nye bruer over Drammenselva

Info fra Drammen kommune:

Den midlertidige brua vil ha samme seilingshøyde som dagens bybru, dvs. 6 meter. Fundamentene til midlertidig bru er plassert parallelt med bybruas. Elveløpet vil i utgangspunktet være åpent til enhver tid, med unntak av korte perioder.

Redusert fremkommelighet vil være ved:

  • Innheising av overbygning til midlertidig bru. Dette foregår i noen få dager primo mai. Man vil også da ha elveløpet åpent på sidene, slik at det er mulig å passere.
  • Riving av Bybrua. Når lektere eller annet materiell nærmer seg midten/seilingsleden, ved riving av pilar og brudekke.
  • Reis av stålbuer i 2024.

Led vil bli merket ved endringer