Nyheter

Nyhetskalender

Sommeropplag.

Båter på land etter 20. juni faktureres for sommeropplag.

Slipbaser skal kontaktes for avtale om sommeropplag hvis du har behov for reparasjon eller av annen grunn ikke kommer på vannet i år.

Frist for rydding av alle opplagsplasser er en uke etter utsett.

Nokken er friareal om sommeren og skal være fri for opplag og opplagsmateriel.

Add Content...

Utsett våren 2023

Utsett fra vinteropplag.

Stor slip torsdag 20. og fredag 21. april - Liten slip lørdag 6. mai og torsdag 25. mai. Brygger dras på plass 15. april hvis isen er borte i havnebassenget. 

Spørsmål eller annet, ta gjerne kontakt på post@obmf.no eller 922 68 457. Mer info: https://obmf.no/Praktiskinfo.aspx

Sikkerhet i båt.

Hei!

Drammensregionens brannvesen har laget en brosjyre som heter trygg i båt. Denne inneholder nyttig og viktig informasjon brannsikkerhet og generell sikkerhet i båt. Ta gjerne en utskrift og legg den i båten.

God påske.

Sikkerhet i båt!

Drammenselva

Våren og en aktiv båtsommer nærmer seg.

Litt info fra Drammen kommune om ferdsel på elva i forbindelse med bygging av ny bybru.

Klikk på linkene og for mer info.

https://www.drammen.kommune.no/.../ferdsel-pa.../

Webkameraene gir god oversikt over dagens aktivitet.

Fra Bragernes: https://timelapsekamera.no/kunder/drammen-bybru2/

Fra Strømsø: https://timelapsekamera.no/kunder/drammen-bybru/