Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Opptak av båter høst 2022

Stor slip torsdag 29. og fredag 30. september.

Liten slip lørdag 17. september og lørdag 8. oktober-
Info om påmelding etc. kommer senere.