Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Riving av bybrua sommeren 2022

Info fra Drammen kommune. Rivearbeidene på elva vil fortsette utover i august. Entreprenøren har gjort kloke vurderinger av sikkerheten underveis, og tilpasset arbeidene slik at brua skal komme ned på en kontrollert måte. Det er derfor med god grunn at arbeidene varer litt lenger enn først antatt. Nå tar rivemannskapene 3 uker ferie fra i morgen 8. juli. Rivingen gjenopptas i uke 31 og vil trolig være ferdig i løpet av august.

Til enhver tid kan status på elva sees via to byggekameraer som kommunen har montert opp, et på Bragernes og et på Strømsø. Bilde oppdateres hvert 10. minutt.

Fra Bragernes: https://timelapsekamera.no/kunder/drammen-bybru2/image.jpg

Fra Strømsø: https://timelapsekamera.no/kunder/drammen-bybru/image.jpg

 

Bybrua juli 2022