Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Riving av Bybrua og ferdsel på Drammenselva sesongen 2022.

Denne informasjonen retter seg til alle som ferdes på elva i området hvor arbeidet med ny bybru pågår. Riving av overbygningen startet 1.6.2022 og forventes pågå på dagtid frem til fellesferien. Det er ikke planlagt å arbeide på natt eller søn- og helligdager.

/Portals/0/OBMF/2022/Info_smabater_sesong2022.pdf?ver=d3Sv2xdPgYapCjZnk252HQ%3d%3d